park in  lujiazui financial centre, Shanghai, China

Duurzaamheid in commercieel vastgoed

Een blog van Roland Hunziker, Director Smart cities bij WBCSD

Het energieverbruik van gebouwen is schrijnend. Oplossingen zijn wel degelijk voorhanden. Roland Hunziker, Director Smart Cities bij WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) over het vastgoed van de toekomst. WBCSD is een wereldwijde organisatie van meer dan 200 toonaangevende multinationals en partners die samenwerken om de overgang naar een duurzame wereld te versnellen.

Duurzame gebouwen die efficiënt met energie omgaan

Gebouwen in de hele wereld behoren tot de grootste verbruikers van energie. Ze verbruiken een derde van de wereldwijde energiebronnen en stoten een vijfde van alle broeikasgassen uit. De bevolkingsgroei en de verstedelijking kunnen ertoe leiden dat er in 2050 twee of zelfs drie keer zoveel energie wordt verbruikt.

Oplossingen om het energieverbruik in gebouwen te verminderen bestaan al. Technisch is het mogelijk om een gebouw energieneutraal of energiepositief te ontwerpen én is het mogelijk om energiezuinig te bouwen. In combinatie met het gebruik van duurzame materialen en ontwerp is het mogelijk energiezuinig te koelen, ventileren, verwarmen en verlichten. Bovendien kan onder meer gestuurd worden op daadwerkelijke verbruik door het te meten.

Slim in de praktijk gebracht

Het verminderen van het energieverbruik leidt tot het tegengaan van klimaatverandering én nog een aantal voordelen meer, zoals lagere energierekeningen voor de gebruikers van het gebouw. Vaak is het comfort in energiezuinige ‘groene’ gebouwen hoger, vanwege onder meer betere installaties. Daarnaast toont een nieuw onderzoek, gepubliceerd in de Building and Environment Journal, aan dat mensen die werkzaam zijn in dergelijke ‘groene’ gebouwen beter kunnen nadenken op kantoor en beter slapen als ze thuis zijn. Deze gebouwen zijn dus ‘gezonder’. Andere voordelen zijn een toegenomen assetwaarde voor eigenaren en investeerders en een hogere status vanwege het investeren in of het bezitten van groene gebouwen.

Het bouwen van duurzame gebouwen is momenteel een wereldwijde trend. Ontwikkelaars bouwen meer en meer energie-efficiënte gebouwen – vooral de commerciële bouw is de sector die het bouwen van duurzame gebouwen in de wereld aanjaagt. Een wereldwijde enquête toonde aan dat bijna de helft (46%) van alle respondenten verwacht de komende drie jaar een groen commercieel project te gaan doen.

In Europa biedt de bouwsector 18 miljoen directe arbeidsplaatsen. De Europese Commissie kondigde in november vorig jaar voor de EU, als onderdeel van het plan voor transitie naar schone energie, een algehele doelstelling af van 30% energiebesparing in 2030. Dit zou leiden tot 400.000 banen in alle sectoren, met name in de bouwsector; wat gebouwen betreft, weten we dat tegenover elke 1 miljoen euro die wordt besteed aan energie-efficiëntie, ongeveer 20 arbeidsplaatsen in de energie-efficiënte-industrie staan.

Vastgoed in de toekomst

Een duurzame vastgoedsector betekent dat er milieuvriendelijke oplossingen opgenomen zijn in alle processen binnen de waardeketen (overwegingen bij het levenscyclus management in de ontwerpfase; bouwen met duurzame materialen; hulpmiddelen om de energie in het gebouw efficiënt te managen; retrofit en andere acties om bouwmaterialen te recyclen en om afval te verminderen). De gebouwen van de toekomst zullen meer energie opwekken dan dat ze verbruiken.

Een goed voorbeeld is The Edge in Amsterdam, een 40.000 m2 groot, energiepositief kantoorgebouw. Een ingewikkeld ontwerp, gecombineerd met slimme en geavanceerde technologie zorgt ervoor dat The Edge 70% minder elektriciteit gebruikt dan vergelijkbare gebouwen. Coen van Oostrom, directeur bij OVG Real Estate, zegt dat deze technologie de Uber onder de gebouwen kan zijn door gebouwen met elkaar te verbinden en efficiënter te maken. Duurzaamheid die samen gaat met technologie bereik je alleen door goede zakelijke beslissingen te nemen. De grootste huurder van The Edge, Deloitte, stelt dat alles met een terugverdientijd van minder dan 10 jaar het proberen waard is.

Groene gebouwen zijn echter nog niet de standaard en de uitdaging ligt bij het versnellen van retrofitten. In Europa moet het renovatiepercentage van 1% naar 3% als we ons klimaatdoel willen halen.

Waarom gebeurt dit niet?

Hoewel de volwassenheid van markten varieert, zien we overeenkomende uitdagingen in de wereld. Er zijn non-technische hindernissen die de voortgang van energie-efficiënte oplossingen tegenhouden. De bouwsector is erg versnipperd, conservatief en langzaam als het gaat om verandering. Er zijn namelijk meerdere belanghebbende partijen bij betrokken, zonder gezamenlijke stimulans om prioriteit te geven aan energie-efficiëntie. Daar komt bij dat technisch onderwijs en kennis over energie-efficiëntie ontzettend verschillen tussen individuen en groepen. Ook is er sprake van verschillende en tegenstrijdige regelgeving in elk land. Een andere oorzaak van de moeizame vooruitgang is dat de financiën van nieuwbouw- en renovatieprojecten vaak de investering in energie-efficiëntie belemmert. Verder zijn de groepen die kunnen leiden tot de vereiste veranderingen niet gewend om in vertrouwensrelaties samen te werken.

De oplossingen

We zien de noodzaak om de waardeketen op lokaal niveau samen te brengen om daarmee hindernissen binnen de markt te overwinnen. Hiervoor moeten we bedrijfsmodellen ontwikkelen die interessant zijn voor de hele waardeketen. Dit is het doel van ons project over energie-efficiëntie in gebouwen (EEB Amplify) vanuit de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Zakelijke platforms worden opgezet om partijen met elkaar in contact te brengen, gezamenlijk acties uit te voeren en nieuwe bedrijfsmodellen te ontwikkelen. We hebben hulpmiddelen als de EEB toolkit die bedrijven ook kunnen gebruiken om hun eigen business case te maken.

Roland Hunziker

Om de klimaatdoelstellingen in de bouwsector te behalen moet de markt voor energie-efficiënte oplossingen verdubbelen van 100 miljard USD (2014), naar 200 miljard USD in (2020). Bedrijven gaan de uitdaging aan. WBCSD helpt hen om de business case te ontwikkelen en een gunstige, lokale omgeving te creëren.

Het klimaatakkoord, gesloten tijdens de klimaatconferentie in Parijs (november 2015) en de adoptie van de Sustainable Development Goals (SDGs) hebben voor een onomkeerbare en onweerstaanbare weg naar een koolstofarme wereld gezorgd. Overheden en bedrijven zijn opgestaan. Nu is het tijd om die ambitie in uitvoering te brengen.

We moeten ons wereldwijd inspannen. De technologie en oplossingen zijn vandaag de dag beschikbaar. Om implementatie op grote schaal te bereiken hebben we ondersteuning van lokale en nationale instanties, beschikbaarheid van financiële middelen (zowel publiek als privaat) en samenwerking tussen lokale implementatiepartners nodig.

Roland Hunziker
Director Smart Cities bij WBCSD


Laat uw ervaring, mening en/of visie horen en praat mee over dit Duidelijk. bericht

Voeg uw eigen reactie toe

Vertel ons uw mening!