Groot denken – blog Roel Timermans

Blog Roel Timmermans: Groot denken

Een blog van Roel Timmermans, genomineerd voor Yardi/Vastgoedmarkt Young Talent Award

Terwijl het nog maar de vraag is òf de nieuwe Teslafabriek in Nederland en niet ergens anders in Europa komt, verspillen wij onze energie in een hevige binnenlandse concurrentiestrijd om deze fabriek.

De wereld globaliseert, maar in Nederland hebben wij meer dan 200 versnipperde regionale initiatieven voor valley’s, clusters en delta’s die elkaars vliegen afvangen. Iedere gemeente wil graag dat de regionale woningbouwbehoefte tot zoveel mogelijk nieuwbouw in hun eigen gemeente leidt. En hoeveel gemeenten in Nederland rekenen de omliggende randgemeenten niet tot haar verzorgingsgebied zodat er voldoende kritische massa is om een nieuw winkelcentrum te bouwen? Wij zijn kampioen klein-denken.

De versnipperde belangen schaden onze concurrentiepositie en onze ruimtelijke kwaliteit. De verhuizing van een bedrijf leidt soms direct tot leegstand. De bouw van een nieuw winkelcentrum heeft eveneens potentiële leegstand tot gevolg, daar ter plekke of ergens anders in het land – dat is niet goed voor bezoeker, winkelier, eigenaar of overheid. En niet goed voor Nederland.

Sinds de Tweede Wereldoorlog was er een ministerie verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening, sinds 1965 bekend als Ministerie van VROM. Wàs – want in 2010 zijn de verantwoordelijkheden overgeheveld naar de ministeries van I&M en BZK, de provincies en gemeenten. Overigens werd het inrichten van de ruimte al eerder meer gedelegeerd, waarbij gold: decentraal wat kan, centraal wat moet. Zeven jaar later zijn provincies, mede door de grote beleidsvrijheid, nog steeds zoekende naar hun ‘nieuwe’ rol en gemeenten beperken zich veelal tot het eigen grondgebied. Daarnaast wordt lokaal naar oplossingen gezocht voor uitdagingen die zich landelijk voordoen, zoals de kantorenleegstand, het veranderende winkellandschap en het inspelen op krimp of woningtekorten. Dat is niet efficiënt. Het belang van een goed vestigingsklimaat en ruimtelijke kwaliteit overstijgt het lokale niveau en oplossingen laten zich niet vangen door provinciegrenzen.

Nederland moet internationaal als één de concurrentiestrijd aan om de werkgelegenheid te bevorderen. In het geval van Tesla betekent het bijvoorbeeld dat een landelijke afvaardiging bespreekt hoe en wáár wij hen optimaal kunnen faciliteren. Wij moeten investeren in de juiste clusters om innovatie optimaal te stimuleren en onze concurrentiepositie te versterken.

Een planeconomie hoeft echt niet en ook is er geen betuttelend ministerie nodig om een lokale bakkerij ‘in te tekenen’. Maar centraal nadenken over veelvoorkomende ruimtelijke ordening-uitdagingen is efficiënter. En laten wij samen (markt en overheid) bepalen of en hoeveel markt er is voor nieuwe winkelcentra, waarbij niet het lokale belang van een enkele gemeente, maar de beste of meest logische plek leidend moet zijn – dat is het beste voor bezoeker, winkelier, eigenaar en overheid. Dat is het beste voor Nederland.

De startnota ‘De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie’ vormt een aanzet op dit gebied. Aan het nieuwe kabinet om te herijken wat centraal moet. Nederland – kampioen klein-denken – moet groot denken.

Foto: Roy Beusker

Foto: Roy Beusker

Roel Timmermans
Consultant Capital Markets Cushman & Wakefield

Breng hier uw stem uit voor de Young Talent Award 2017.


Laat uw ervaring, mening en/of visie horen en praat mee over dit Duidelijk. bericht

Voeg uw eigen reactie toe

Vertel ons uw mening!